asdk

Un sediu modern al punctului de asistență medicală urgentă a fost inaugurat la Căușeni

Cristina Grosu

Acesta are cu o suprafață de 204,2 m.p, dispune de săli de alertă, de păstrare a medicamentelor, de odihnă a angajaților, sufragerie, saloane sanitare și camere auxiliare pentru întreținere, care sunt asigurate cu echipament și mobilier nou.

Amplasarea noului punct de asistență medicală urgentă permite accesarea rapidă la infrastructura drumurilor în toate direcțiile pentru deservirea locuitorilor din satele Copanca, Valea Verde, Leuntea și Grădinița.

Potrivit secretarului de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Rodica Scutelnic, inaugurarea noului punct de asistență medicală, al 26-lea la număr, va asigura prestarea unor servicii medicale calitative și intervenții rapide în situații de urgență pentru cei 7 mii de locuitori din satul Copanca și satele din vecinătate, precum și va contribui la îmbunătățirea condițiilor de muncă a angajaților.