Mergi la conținut

Termeni Și Condiții

I. Informații generale despre portalul de știri Liber TV

Prezentul document pune la dispoziţia utilizatorilor termenii şi condiţiile de utilizare a platformei web şi a politicii redacţionale.

Rolul portalului este:

 1. de a informa şi a ajuta utilizatorii să găsească cât mai uşor, structurat şi rapid informaţiile necesare.
 2. din punct de vedere editorial, urmărește informarea echidistantă, corectă și neinfluențabilă a cetățenilor Republicii Moldova, aflați în țară și peste hotare.
 3. din punct de vedere economic, Liber TV își propune obținerea profitului pentru continuarea activității din granturi, proiecte şi parteneriate.

II. Conținutul și structura portalului media

Conținutul portalului de știri Liber TV este format din știri, interviuri, emisiuni video, proiecte foto și video. Adiţional, Liber TV publică sondaje, pamfleturi, vox-uri, precum și materiale jurnalistice realizate de către reporterii portalului.

Publicul ţintă îl reprezintă persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 – 65 de ani, acoperit prin diversitatea informațiilor publicate.

III. Drepturile și obligatiile jurnalistului, extras din Legea Presei, cap. IV, Nr.243-XIII din 26.10.94

 1. În scopul exercitării atribuţiilor profesionale, jurnalistul are dreptul:
  1. să obţină şi să difuzeze informaţii;
  2. sa fie primit în audienţă de persoane oficiale;
  3. să facă imprimări audiovizuale, să filmeze şi să fotografieze;
  4. să asiste la şedinţele publice ale instanţelor de judecată de orice nivel;
  5. să aibă acces în zonele calamităţilor naturale, să asiste la mitinguri, demonstraţii şi la alte manifestaţii publice;
  6. să se adreseze oricărei instituţii pentru a verifica faptele şi circumstanţele vizate în anumite materiale;
  7. să renunţe la pregătirea şi semnarea unui material, dacă acesta vine în contradicţie cu convingerile sale;
  8. să-şi retragă semnătura de sub un material al cărui conţinut, după părerea sa, a fost denaturat în procesul redactării;
  9. să ceară păstrarea secretului paternităţii (de autor);
  10. să beneficieze de facilităţi şi proprietăţi la transport şi telecomunicaţii, la cazare în hoteluri pe teritoriul republicii.
 2. Confiscarea notiţelor jurnalistului este interzisă. Mijloacele lui tehnice pot fi ridicate numai în cazul în care servesc drept probă într-o cauză penală.
 3. Statul garantează apărarea onoarei şi demnităţii jurnalistului, îi ocroteşte sănătatea, viaţa şi bunurile.
 4. Obligaţiile jurnalistului decurg din legislaţia în vigoare, din prezenta lege şi din etica profesională.

IV. Drepturile proprietăţii intelectuale

Conţinutul nu poate fi copiat, reprodus, folosit, transmis, vândut, licenţiat fără a avea în prealabil acordul scris al titularului dreptului de proprietate intelectuală. Instituţiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa cu linkul activ la subiectul preluat din cadrul portalului, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia: Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, articolul 2.4.

Este interzisă distribuirea conținutului acestui portal prin intermediul elementelor de tip iframe.

V. Norma fundamentală în baza căruia activează Liber TV

Profesionalitate. Liber TV este un portal independent, apolitic, finanțat din surse interne (a fondatorilor), informațiile publicate pe site fiind verificate de cel puțin două surse diferite. Materialele realizate de către stagiarii Liber TV nu fac excepție, dat fiind faptul că misiunea stagiului de practică este asimilarea principiilor profesiei de jurnalist.

Interactivitate. Vizitatorii portalului au posibilitatea de a expedia ştiri în format text, foto, audio şi video, inclusiv să-şi exprime opinia față de ştirile publicate lăsând un comentariu la sfârșitul fiecărei știri, pe pagina noastră de Facebook, utilizând formularul de expediere a informațiilor, sau utilizând formularul de contact găsit aici.

Obiectivitate. Chiar dacă colaboratorii Liber TV sunt simpantizanții unor anumite partide sau curente politice, acest lucru nu va influența activitatea de repoter, iar articolele realizate vor fi obiective și echidistante.

Tratare originală. Portalul Liber TV își propune să aducă în fața publicului persoane necunoscute care merită să fie promovate și prezentate drept model pentru alte persoane, precum și va încerca să publice materiale abordate din alt punct de vedere decât cel deja prezentat în mass-media.

VI. Principii de securitate

Sunt interzise:

 • Efectuarea de comunicări comerciale prin poşta electronică, folosind orice date preluate în mod direct sau indirect de pe platforma on-line libertv.md;
 • Modificarea, ştergerea sau deteriorarea datelor informatice ori restricţionarea accesului la aceste date;
 • Transferul neautorizat de date;
 • Perturbarea funcţionarii platformei libertv.md prin introducerea, transmiterea, modificarea, ştergerea sau deteriorarea datelor informatice postate sau prin restricţionarea accesului la aceste date;
 • Modificarea sau ştergerea de date informatice, prin restricţionarea accesului la aceste date ori prin împiedicarea în orice mod a funcţionarii platformei web libertv.md, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altcineva.

VII. Moderarea comentariilor

Fiecare vizitator al portalului de știri Liber TV are dreptul să-și exprime opinia vizavi de articolele publicate, precum și de persoanele vizate în acestea, cu condiția că respectă legislația națională în vigoare și convențiile internaționale cu privire la drepturile omului. Redacția Liber TV își rezervă dreptul de a bloca sau dezactiva, fără anunț prealabil, comentariile care:

 • discriminează alte persoane cu referire la naţionalitate, rasă, etnie, religie, gen, cultură generală sau opţiune sexuală;
 • limitează drepturile omului sau sunt jignitoare;– incită la violenţă sau reprezintă atacuri la persoană;
 • îndeamnă la săvârşirea unor fapte ilegale;
 • reprezintă spam;
 • acuză de săvârşirea unei infracţiuni sau delict;
 • are conţinut de reclamă, în mod deosebit URL;
 • promovează sau retrogradează un alt site (link, denumire).

VIII. Materiale publicitare

Fiecare material publicitar publicat cu formatul text, foto sau video va fi notat cu semnul distinctiv – (P).

IX. Atitudinea portalului de știri față de circumstanţele politice din Republica Moldova

Liber TV are scopul primordial de a promova unirea Republicii Moldova cu România, valorile naționale românești, precum și integrarea europeană a statului nostru.

X. Politica de confidenţialitate

Pentru a respecta dreptul Dumneavoastră la confidenţialitate, informaţiile pe care ni le oferiţi nu vor fi folosite decât de Liber TV.

Nu închiriem, vindem sau înstrăinăm sub nici o formă datele abonaţilor noştri unor terţe părţi, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege sau la solicitarea unor organisme de stat abilitate. Pentru a ne îmbunătăţi serviciile, este posibil să culegem date legate de interesele utilizatorilor site-ului nostru faţă de anumite subiecte. Aceste date sunt confidenţiale şi nu vor fi înstrăinate.

XI. Clauze finale

Redacția Liber TV își rezervă dreptul de a modifica, oricând și în orice mod, orice secțiune de pe libertv.md, potrivit propriei sale opțiuni discreționare, fără a fi obligată să justifice în vreun mod modificarea, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligată să îndeplinească altă formalitate față de utilizatori. Prin accesarea acestui website aţi făcut cunoştinţă şi sunteţi de acord cu cele prezentate în această pagină.