nn

Consultări moldo-ucrainene referitor la proiectul Acordului privind funcționarea Complexului Hidroenergetic Nistrean

Cristina Grosu

Vitalie IURCU, viceministrul Economiei și Infrastructurii, a condus delegația părții moldovenești, în calitatea sa de șef al delegației moldovenești, din componența căreia au făcut parte reprezentanții autorităților și instituțiilor de resort, împuterniciți prin Hotărârea Guvernului nr. 1266/21.11.2016 cu privire la acordarea de împuterniciri.
 
Natalia BOICO, viceministrul Energeticii și Industriei Cărbunelui al Ucrainei pe probleme de integrare europeană,  din componența căreia au făcut parte reprezentanții autorităților și instituțiilor de resort ucrainene.
 
Vitalie Iurcu și  Natalia Boico, șefii delegațiilor, au semnat Protocolul consultărilor moldo-ucrainene, urmare a discuțiilor, prin care părțile urmează să realizeze unele acțiuni.  
 
Printre acțiunile care urmează a fi întreprinse sunt, partea moldovenească urmează să transmită părții ucrainene textul proiectului Acordului agreat în cadrul ședinței date, iar partea ucraineană urmează să prezinte părții moldovenești copiile documentelor justificative, necesare pentru stabilirea elementelor ce fac parte din componența Complexului Hidroenergetic Nistrean (CHEN). De asemenea, s-a ajuns la înțelegeri privind întreprinderea mai multor acțiuni în scopul realizării prevederilor Protocolului ședinței a XIV-a a Comisiei interguvernamentale mixte moldo-ucrainene, care a avut loc la 18-19 septembrie 2017 în Odessa, Ucraina.
 
În aceeași ordine de idei, partea ucraineană, până la 20 noiembrie 2017, urmează să prezinte părții moldovenești proiectul Regulilor privind exploatarea lacurilor de acumulare a Complexului hidroenergetic Nistrean (Правила эксплуатации водохранилищ Днестровского гидроэнергетического комплекса) și calculele privind  balanța debitului de apă în lacurile de acumulare ale CHEN.
 
În final, părțile au convenit intensificarea examinării proiectul Acordului în scopul definitivării acestuia.
 
Partea moldovenească este reprezentată de următoarele instituții: Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Afacerilor Externe Și Integrării Europene, Ministerul Finanțelor, Ministerul Justiției, Academia de Științe a Moldovei,  Inspectoratul Ecologic de Stat, Agenția „Apele Moldovei”, Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Serviciul Piscicol, Serviciul de Informații și Securitate, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Agenția Relații Funciare și Cadastru, SA ”Apă-Canal Chișinău”, Agenţia Proprietăţii Publice, Centrul Național Anticorupție.
 
Potrivit Ministerului Economiei și Infrastructurii, partea ucraineană este reprezentată: Ministerul Energeticii și Industriei Cărbunelui,  Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale, Fondul Proprietății Naționale al Ucrainei, ПАО «Укргидроэнерго», Ambasada Ucrainei în Republica Moldova.