Republica Moldova va primi 900 de mii de euro din partea Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei

Veronica Țurcanu

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei va acorda Republicii Moldova un grant în valoare de 900 de mii de euro. Banii vor fi utilizați pentru acoperirea retroactivă a cheltuielilor suportate de către sistemul de sănătate din țara noastră în vederea acordării asistenței medicale refugiaților din Ucraina.

Astăzi, 5 octombrie, membrii Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe au aprobat raportul la proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Guvernul Moldovei și instituția financiară europeană.

Grantul va fi utilizat de către Ministerul Sănătății, prin intermediul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, pentru finanțarea cheltuielilor, care au avut două componente. Prima este în oferirea serviciilor de asistență medicală prestate prin intermediul instituțiilor medicale din sistemul de sănătate. Cea de-a doua se referă la serviciile de asistență medicală acordate de echipele mobile delegate de către instituții.

Termenul de valabilitate a acordului este 31 ianuarie 2023.