ELECTORALA 2023// Alegătorii sunt invitați să verifice corectitudinea întocmirii listelor electorale

Ala Găină

Începând de astăzi, 16 octombrie 2023 și până pe 29 octombrie 2023, alegătorii pot verifica corectitudinea întocmirii listelor electorale, atât în localurile secțiilor de votare, cât și online, accesând pagina web www.verifica.cec.md.

Potrivit legislației electorale, alegătorul se poate adresa la biroul electoral al secției de votare, ce corespunde domiciliului sau reședinței sale, pentru a solicita, în baza documentelor doveditoare, includerea sau excluderea din listă, corectarea erorilor comise la înscrierea datelor despre sine ori despre alți alegători.

Modificări în listele electorale pot fi solicitate cu cel puțin 7 zile înainte de ziua alegerilor. Biroul electoral comunică imediat registratorilor din cadrul autorităților administrației publice locale modificările solicitate cu anexarea actelor doveditoare. Registratorul verifică datele și efectuează, după caz, mențiunile corespunzătoare în Registrul de stat al alegătorilor.

Potrivit Codului electoral, listele electorale se transmit de către CEC autorităților administrației publice locale cu cel puțin 22 zile înainte de ziua alegerilor, într-un exemplar ștampilat și cu alte semne de protecție pe fiecare pagină. Acestea se transmit către biroul electoral al secției de votare pentru asigurarea verificării acesteia de către alegători, reprezentanții concurenților electorali și observatori. După efectuarea modificărilor, listele electorale se tipăresc repetat, cu cel puțin 7 zile înainte de ziua alegerilor și se transmit cel târziu odată cu buletinele de vot, în 2 exemplare ștampilate și cu alte semne de protecție pe fiecare pagină, dintre care unul este transmis pentru păstrare la primărie, prin intermediul biroului electoral.

La data tipării listelor electorale, acestea cuprindeau 2 761 954 de cetățeni cu drept de vot.

Amintim că alegătorul poate fi înscris numai într-o singură listă electorală şi la o singură secţie de votare în baza actelor ce atestă domicilierea sa în perimetrul secţiei de votare respective. Persoana care are domiciliu și reședință valabilă (termenul înregistrării nu poate fi mai mic de 3 luni până la data primului tur de scrutin), se înscrie în lista electorală ce corespunde secţiei de votare în a cărei rază teritorială aceasta își are reședința.