sursa:civic.md

Partidele politice se eschivează de la prezentarea rapoartelor financiare anuale

Valeria Botnaru

Potrivit concluziilor Asociației Promo-LEX, pe lângă faptul că partidele nu prezintă rapoartele financiare către autoritatea mandatată cu responsabilități de supraveghere şi control, aproape jumătate din partidele politice înregistrate la Ministerul Justiției se eschivează de la aducerea în concordanță a prevederilor statutare cu prevederile normelor legale privind reglementarea cuantumului şi modului de achitare a cotizaţiilor de membru. 

“În urma analizei rapoartelor financiare ale partidelor politice pentru 2013-2014, constatăm în continuare dependența partidelor politice de o singură sursă de finanțare. Pe de altă parte, evidenţa cotizaţiilor şi a donaţiilor este desfășurată în mod sporadic şi cumulativ, neconform reglementărilor actuale din legislaţia privind finanţarea partidelor politice”, a afirmat Cornelia Călin, analistă Promo-LEX.

În cadrul acestui eveniment, au fost supuse dezbaterii recomandările formulate pentru îmbunătățirea reglementărilor privind managementul financiar al partidelor politice. Necesitatea acestor dezbateri a venit din partea reprezentanților partidelor politice în timpul interviurilor realizate de Promo-LEX.
Recomandările finale ale analizei Promo-LEX vor fi prezentate la sfîrșitul lunii martie.