De Ultimă Oră

ULTIMA ORĂ! Profesorii din Văsieni avertizează că vor demisiona in corpore dacă autoritățile nu vor redeschide clasa a X-a din liceu

Situație fără precedent în educație. Întregul colectiv de profesori de la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din satul Văsieni, raionul Ialoveni averti…

Actualizat acum 22 de ore

usatii

Renato Usatâi despre decizia CC: „Gândiți-vă de pe acum la ceea ce ve-ţi spune popo­ru­lui, atunci când ace­iași „jude­că­tori” vor anula Decla­ra­ția de Inde­pen­dență”

Veronica Vacari

“Noi am obți­nut ale­ge­rea pre­șe­din­te­lui direct de către popor și rămâ­nem pe ace­leași pozi­ții, dar într-un stat de drept există pro­ce­duri de modi­fi­care a Legii fun­damen­tale. Și nu înţe­leg de ce se bucură unii poli­ti­cieni, când câţiva cetă­ţeni ai Româ­niei în Curtea Constituțională, la comanda lui Pla­ho­t­niuc, înlo­cu­iesc pute­rea legi­sla­tivă, în esenţă, anulând dis­po­zi­ţi­ile după care Mol­dova a fun­cţio­nat 16 ani. În mod spe­cial este inte­re­sant fap­tul că dom­nul Tănase era preşe­din­tele CC, când con­form aces­tei Con­sti­tu­ţii “inco­recte” a fost ales Timofti președinte”, susține liderul PN.

„Celor care sunt mul­țu­miți de deci­zia așa-numitei Curţi Con­sti­tu­țio­nale, una le voi spune: gândiți-vă de pe acum la ceea ce veţi spune popo­ru­lui, atunci când ace­eași “jude­că­tori”  vor anula Decla­ra­ția de Inde­pen­dență”, a comen­tat Renato Usatâi.

Amintim că ieri, Curtea Constituțională a decis ca viitorul preşedinte al Republicii Moldova să fie ales direct de către popor.

Îți place ce citești? Contribuie la dezvoltarea platformei cu o donație:

Donație unică
Cotizație lunară

Republica Moldova

Beneficiar: AO „UNIREA - Onoare, Demnitate și Patrie”

MDL: MD75VI022240300000083MDL

USD: MD16VI022240300000068USD

EUR: MD25VI022240300000063EUR

RON: MD60VI022240300000011RON

SWIFT: VICBMD2X416

România

Beneficiar: Vlad Bilețchi IBAN: RO05INGB0000999908458154 SWIFT: INGBROBU

Beneficiar: Vlad Bilețchi IBAN: RO41RNCB0685154653320001 SWIFT: RNCBROBU