vbnm

Roman Zadoinov: Cerem închisoare pe viață pentru Constantin Țuțu

Valentina Voinu

Avocatul familiei Roman Zadoinov a contestat la Curtea de Apel sentința pronunțată de magistrații de la Judecatoria Orhei.

Avocatul a cerut ca decizia primei instanțe să fie clasată, iar deputatul  Constantin Țuțu împreună cu ceilalți învinuiți să fie condamnați la închisoare pe viață.

Recursul va fi examinat la sfârșitul lunii iunie.

Pe 13 mai, Jude­că­to­ria Orhei l-a achi­tat pe Constantin Țuțu, după ce pro­cu­ro­rii l-au învi­nuit de huli­ga­nism în dosa­rul omo­ru­lui lui Ale­xei Veretco, din Codrii Orhe­iu­lui. Sin­gu­rul care a fost con­dam­nat este Ion Corco­del, cel care și-a asu­mat vina. Însă nici acesta, care este cer­ce­tat în liber­tate, nu va ajunge după gra­tii acum.

Tragedia s-a produs în seara de 28 apri­lie 2012, când actu­a­lul depu­tat, pe atunci un sim­plu spor­tiv, a fost impli­cat într-un schimb de focuri, în urma cărora a dece­dat un băr­bat, Ale­xei Veretca, de 42 de ani, şi rănit Iurie Mat­co­vschi, fost poli­ţist, pri­e­ten cu vic­tima. Crima a avut loc lângă res­ta­u­ran­tul Doi Hai­duci, din Codrii Orhe­iu­lui. Atunci Ţuţu, care a fost ală­turi de un grup for­mat din peste 12 per­soane, a fugit de la faţa locu­lui împre­ună cu ami­cii săi.