fvbn

România va sprijini în continuare Republica Moldova

Valentina Voinu

În cadrul întrevederii dintre subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe al României, Răzvan-Horațiu Radu cu Ministrul Justiției, Vladimir Cebotari, s-a accentuat necesitatea asigurării continuității proiectelor bilaterale, mai ales că actuala guvernare și-a asumat accelerarea reformelor pe dimensiunea legislativă.

Ministrul Justiției, a mulțumit oficialul român pentru susținerea constantă acordată de România pentru pe dimensiunea armonizării legislative.

„Ea are un rol important pentru realizarea cu succes a obligațiilor de transpunere a acquis-ului UE, așa cum ele rezultă din Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană și Planul Național de Armonizare a Legislației”, consideră Vladimir Cebotari.

Oficialul român nu s-a arătat prea încântat de faptul că Republica Moldova a stagnat la capitolul legislație dar a salutat  faptul că țara noatră rămâne ferm angajată pe calea integrării europene.

„Rezultatul acestor reforme ar trebui să fie europenizarea sistemului legislativ național, dar și al instituțiilor administrative din Moldova”, susține Răzvan-Horațiu Radu.

În cadrul vizitei sale, agentul guvernamental a avut întrevedere și cu Natalia Suceveanu, directorul Centrului de Armonizare a Legislației, exprimându-și interesul pentru fructificarea posibilităților multiple de cooperare pe dimensiunea armonizării legislative între instituțiile din România și Moldova.

zxcvbn

În context, Răzvan-Horațiu Radu a participat la un atelier cu implicarea colaboratorilor Centrului de Armonizare a Legislației și actorilor implicați în procesul de armonizare legislativă. În cadrul discuțiilor, au fost prezentate cele mai bune practici de transpunere a legislației Uniunii Europene, mecanismele existente, asigurarea compatibilității legislației naționale cu normele europene, dar și consecințele netranspunerii sau transpunerii incorecte a legislației UE.

fgh

Vizita oficială a lui Răzvan-Horațiu Radu la Ministerul Justiției și Centrul de Armonizare a Legislației face parte din ciclul de activități centrate pe actualitatea spațiului juridic al UE, organizate în cadrul parteneriatului de cooperare pe platforma armonizării legislative, sub auspiciile Comisiei Interguvernamentale mixte Republica Moldova-România pentru Integrare Europeană.