tigari

Parlamentul majorează prețurile la țigări cu 40%

Cristina Grosu

De menționat faptul că este scopul majorării prețurilor la țigări, este pentru a sporirea veniturilor la bugetului de stat, iar al doilea scop este protecția sănătății publice.

În proiect se mai arată că din momentul implementării/aplicării prevederilor legale ce se referă la prețul minim de comercializare cu amănuntul pentru țigarete, s-a observat că acest instrument legal poate fi unul foarte eficient în vederea atingerii obiectivelor menționate supra. Însă, o condiție indispensabilă pentru ca acest mecanism să funcționeze eficient este stabilirea unui nivel obiectiv al prețului minim de comercializare cu amănuntul, care să corespundă realităților economice ale Republicii Moldova.

Astfel, s-a observat că nivelul prețului minim de comercializare cu amănuntul stabilit pentru țigaretele fără filtru, și anume de 7 lei, nu este unul suficient să contribuie la realizarea obiectivelor menționate supra. Prin urmare, prezentul Proiect de Lege vine cu inițiativa de a majora nivelul prețului minim de comercializare cu amănuntul la țigaretele fără filtru, după cum urmează:

– Pentru țigaretele fără filtru ovale (1 pachet) – 10 lei;

– Pentru țigarete fără filtru cu mundștuc (1 pachet) – 12 lei.

Diferențierea nivelului prețului minim de comercializare cu amănuntul la țigaretele fără filtru ovale față de țigaretele fără filtru cu mundștuc, a fost determinată de faptul că țigaretele fără filtru produse de producătorii autohtoni de produse din tutun, sunt, în principal, țigarete fără filtru ovale, iar țigaretele fără filtru de import, sunt țigarete fără filtru cu mundștuc. Acest fapt conferă un avantaj comercial țigaretelor fără filtru de import. Prin urmare, diferențierea nivelului minim de comercializare cu amănuntul între aceste două tipuri de țigarete fără filtru (ovale și cu mundștuc) va echilibra avantajele comerciale dintre produsele autohtone și cele de import.