Actele de stare civilă pot fi obținute la Centrele multifuncționale din Chișinău, indiferent de domiciliul solicitantului

Veronica Țurcanu

Certificatele de naștere și de căsătorie vor putea fi obținute la oricare Centru multifuncțional din municipiul Chișinău, indiferent de domiciliul solicitantului.

Potrivit Agenției Servicii Publice, cetățenii care au înregistrarea la domiciliu sau reședința în municipiul Chișinău, precum și persoanele care nu dispun de acestea sau nu pot proba ultimul loc de domiciliu pe teritoriul țării, pot solicita servicii de stare civilă (cereri de căsătorie, certificate de naștere, transcrierea actelor de stare civilă înregistrate în străinătate, obținerea duplicatelor sau a extraselor de pe actele de stare civilă etc.) la oricare din următoarele centre multifuncționale (CM):

  • CM Chișinău 1, str. M.Viteazul nr.11/1;
  • CM Chișinău 2, str. A.Pușkin nr.47;
  • CM Chișinău 3, str. M. Sadoveanu nr.17;
  • CM Chișinău 4, bd. Decebal nr.6.

Anterior, solicitările de acte de stare civilă puteau fi depuse doar la centrul multifuncțional din raza de reședință a solicitantului.

Agenția mai precizează că evenimentele de înregistrare solemnă a căsătoriei pot fi încheiate de către ofițerii de stare civilă la sediile centrelor multifuncționale nr.1 și 4.