Ambulante noi pentru Moldova

Ambulanțele noi au ajuns deja în Republica Moldova

Zina Darii

Unităţile de transport corespund tuturor standardelor internaționale în domeniu, iar aparatajul medical din dotare permite acordarea asistenţei medicale de urgenţă la cel mai înalt nivel, anunță Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care precizează că aceasta este doar o prima etapă de modernizare a asistenței medicale de urgență prespitalicească.

273 mln. lei a alocat Guvernul în acest an pentru achiziționarea a încă 168 de ambulante, 35 unități de tip „C” (Ambulanțe terapie intensivă) și 133 tip „B” (Ambulanțe de prim ajutor).

Odată cu reînnoirea parcului de ambulanțe a asistenței medicale de urgență va creşte capacitatea de intervenţie a Serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă și va spori calitatea și rapiditatea serviciilor medicale acordate pacienților.

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale menționează că Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească oferă servicii medicale de urgență celor 3.550.852 de locuitori ai Republicii Moldova, în mod gratuit și în regim non stop. În anul 2017, serviciul a acordat asistenţă de urgenţă la circa 868.411 mii bolnavi.