fes

Bărbaţii din Moldova vor beneficia de concediu paternal

Valentina Voinu

Bărbații vor putea beneficia de concediu paternal de 14 zile calendaristice. Potrivit unui amendament, aprobat în lectură finală de către Parlament, pentru a beneficia de un astfel de concediu, bărbații trebuie să depune o cerere, în pri­mele 56 de zile de la naş­te­rea copi­lu­lui, la care va fi ane­xată o copie a cer­ti­fi­ca­tu­lui de naş­tere al copi­lu­lui.

În tot această perioadă, bărbații vor beneficia de o indemnizație paternală achitată din fondul de salarii a unității, care va fi egală cu care valoa­rea sala­ri­u­lui mediu lunar pen­tru peri­oada res­pec­tivă.

Mai mult decât atât, pro­iec­tul de lege pri­vind asi­gu­ra­rea ega­li­tă­ții de gen în spa­țiul public și poli­tic prevede ca 40% din mem­brii legislativului să fie femei, ace­eaşi cotă fiind obli­ga­to­rie şi pen­tru lis­tele de can­di­daţi ale for­ma­ţiu­ni­lor poli­tice la ale­geri, dar şi la for­ma­rea Biro­u­lui per­ma­nent al Par­la­men­tu­lui.

În 2012, din numărul total de beneficiari de concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului (”take-up rate”), doar 0,76% au fost tații, în comparație cu 98,66% mame. Până la ora actuală, Codul Muncii oferea mamelor concediu maternal postnatal de 56 de zile calendaristice, dar nu oferă nici-o zi concediu paternal.

Precizăm că egalitatea dintre femei şi bărbaţi este un angajament asumat de ţara noastră prin intermediul Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, Convenţiei ONU asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei, Programului de activitate al Guvernului pentru anii 2013-2014 „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare”, Planului Naţional de acţiuni în Domeniul Drepturilor Omului 2011-2014.

Îți place ce citești? Contribuie la dezvoltarea platformei cu o donație:

Donație unică
Cotizație lunară

Republica Moldova

Beneficiar: AO „UNIREA - Onoare, Demnitate și Patrie”

MDL: MD75VI022240300000083MDL

USD: MD16VI022240300000068USD

EUR: MD25VI022240300000063EUR

RON: MD60VI022240300000011RON

SWIFT: VICBMD2X416

România

Beneficiar: Vlad Bilețchi IBAN: RO05INGB0000999908458154 SWIFT: INGBROBU

Beneficiar: Vlad Bilețchi IBAN: RO41RNCB0685154653320001 SWIFT: RNCBROBU