Parascovia Topada

Copii în tiparele proceselor de judecată

Diana Damir

   Procesul civil constituie o activitate a instanţei de judecată şi a participanţilor la proces constând dintr-un şir de  acţiuni procesuale consecutive.

Procesul civil poate fi divizat convenţional în două mari etape:

I.  Examinarea şi soluţionarea cauzelor civile;

II.  Executarea actelor judecătoreşti.

Prima etapă se divizează, la rândul ei, în mai multe faze procesuale :

1.  Intentarea procesului

Aceasta este faza când cel care consideră că i-a fost încălcat un drept depune cerere de chemare în judecată. În această fază judecătorul va verifica dacă cererea corespunde condiţiilor de formă şi conţinut prevăzute lege şi decide să primească cererea de chemare în judecată sau nu.

2.  Pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare

 

În această fază judecătorul întreprinde un şir de acţiuni care au ca scop pregătirea cauzei spre examinare. În faza de pregătire a cauzei spre examinare judecătorul expediază pârâtului şi, după caz, intervenientului copiile de pe cererea de chemare în judecată şi de pe înscrisurile anexate la ea, remite reclamantului şi, după caz, intervenientului copiile de pe referinţă şi de pe înscrisurile anexate la ea şi stabileşte data până la care urmează să fie prezentate toate probele suplimentare, ia măsuri pentru concilierea părţilor, explică părţilor dreptul de a recurge la judecată arbitrală pentru soluţionarea litigiului şi efectele unui astfel de act etc.

Buna pregătire a cauzei spre examinare duce la soluţionarea cât mai corectă şi rapidă a  cauzei.

3.  Dezbaterile judiciare

Este o fază complexă, care constă, la rândul ei, din mai multe părţi:

a.  Partea pregătitoare a dezbaterilor judiciare – judecătorul deschide şedinţa, verifică prezenţa participanţilor la proces,  explică drepturile şi obligaţiile participanţilor la proces etc.

b.  Judecarea pricinii în fond – participanţii dau explicaţii, are loc cercetarea tuturor probelor pe care le-au prezentat participanții la proces.

c.  Susţinerile orale reprezintă discursurile de final ale părţilor şi ale celorlalţi participanţi la proces.

d.  Adoptarea şi pronunţarea hotărârii- judecătorii intră în camera de deliberare şi peste un timp revin în sala de şedinţe pentru a aduce la cunoştinţa participanţilor ceea ce au decis

Procesul civil constituie o activitate a instanţei de judecată şi a participanţilor la proces constând dintr-un şir de  acţiuni procesuale consecutive.

Procesul civil poate fi divizat convenţional în două mari etape:

I.  Examinarea şi soluţionarea cauzelor civile;

II.  Executarea actelor judecătoreşti.

Prima etapă se divizează, la rândul ei, în mai multe faze procesuale :

1.  Intentarea procesului

Aceasta este faza când cel care consideră că i-a fost încălcat un drept depune cerere de chemare în judecată. În această fază judecătorul va verifica dacă cererea corespunde condiţiilor de formă şi conţinut prevăzute lege şi decide să primească cererea de chemare în judecată sau nu.

2.  Pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare

 

În această fază judecătorul întreprinde un şir de acţiuni care au ca scop pregătirea cauzei spre examinare. În faza de pregătire a cauzei spre examinare judecătorul expediază pârâtului şi, după caz, intervenientului copiile de pe cererea de chemare în judecată şi de pe înscrisurile anexate la ea, remite reclamantului şi, după caz, intervenientului copiile de pe referinţă şi de pe înscrisurile anexate la ea şi stabileşte data până la care urmează să fie prezentate toate probele suplimentare, ia măsuri pentru concilierea părţilor, explică părţilor dreptul de a recurge la judecată arbitrală pentru soluţionarea litigiului şi efectele unui astfel de act etc.

Buna pregătire a cauzei spre examinare duce la soluţionarea cât mai corectă şi rapidă a  cauzei.

3.  Dezbaterile judiciare

Este o fază complexă, care constă, la rândul ei, din mai multe părţi:

a.  Partea pregătitoare a dezbaterilor judiciare – judecătorul deschide şedinţa, verifică prezenţa participanţilor la proces,  explică drepturile şi obligaţiile participanţilor la proces etc.

b.  Judecarea pricinii în fond – participanţii dau explicaţii, are loc cercetarea tuturor probelor pe care le-au prezentat participanții la proces.

c.  Susţinerile orale reprezintă discursurile de final ale părţilor şi ale celorlalţi participanţi la proces.

d.  Adoptarea şi pronunţarea hotărârii- judecătorii intră în camera de deliberare şi peste un timp revin în sala de şedinţe pentru a aduce la cunoştinţa participanţilor ceea ce au decis.

Un astfel de proces de judecată au loc, doamna  a explicat cum au loc astfel de procese de judecată. Potrivit psihologului, copii sunt audiați în condiții speciale până la 14 ani. În afară de aceasta, și judecătorii respectă interesul suprem al copiilor. Uneori, ei solicită audierea în condiții speciale și a copiilor mai mari.

Sursa: sputnik.md