femei si barbati

Femeiile au nevoie de mai mult timp să avanseze în carieră comprativ cu bărbații

Veronica Vacari

Studiul „Impactul corupţiei asupra oportunităţilor de afirmare şi promovare în carieră a femeilor din cadrul Administraţiei Publice Centrale”,  a fost realizat de Institutul de Politici Publice şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova, transmite IPN.

Studiul mai remarcă faptul că manifestări ale corupţiei, precum favoritismul, nepotismul, traficul de influenţă, coroborate cu barierele sociale, obligaţiile familiale, dar şi cu rolurile de gen tradiţionale, reduc din oportunităţile de consolidare a capacităţilor profesionale ale femeilor. Acestea determină faptul că femeile au nevoie de mai mult timp pentru a avansa în carieră. Femeile acceptă mai greu funcţii de conducere ierarhic superioare, ceea ce determină avansarea rapidă şi continuă a bărbaţilor, care, la rândul lor, favorizează şi promovează angajaţii de sex masculin.

Promovarea politicilor de asigurare a egalităţii de gen în vederea creşterii participării femeilor în procesul de luare a deciziilor reprezintă una dintre priorităţile şi dezideratele Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Relevanţa studiului constă nu doar în elucidarea unor riscuri de avansare în carieră a femeilor, dar şi în proiectarea de recomandări care vor consolida capacităţile instituţiilor administraţiei publice centrale privind asigurarea accesului egal în avansarea profesională a femeilor în cadrul APC, a declarat în cadrul prezentării studiului Anastasia Oceretnâi, viceministra muncii, protecţiei sociale şi familiei.

Studiul s-a desfăşurat în perioada noiembrie 2015 – februarie 2016.