Curtea Constituțională

NEWS ALERT // URMĂTORUL PREŞEDINTE VA FI ALES DE POPOR! Vezi decizia Curții Constituționale

Adrian Solonari

Procedura de modificare a Constituției în anul 2000 a fost contestată de către PLDM, când a avut loc trecerea de la republică prezidențială la cea parlamentară.

Peste 16 ani după intrarea în vigoare a modificărilor articolelor 78 şi 89 din Constituție, Curtea Constituțională declară că acestea sunt NEconstituționale.

Liberal-democrații au avut obiecții în ce privește procedura de modificare a Constituției, când Curtea Constituțională a dat aviz pentru proiectul inițial care prevedea ca președintele să aibă minim 35 de ani și să fie ales cu 51 de voturi, în schimb aleșii poporului votând pentru 40 de ani și 61 de voturi, ignorând avizul Curții Constituționale. 

Prin urmare, instituția a considerat că avizele nu poartă doar un caracter consultativ sau ceva ce ține de procedură, dar constituie un act ce stă la baza procedurii de modificare, prin urmare acesta nu trebuie să fie diferențiat de textul final al modificărilor. 

„Poate modifica doar în măsura în care nu afectează conținutul proiectului de lege avizat de Constituție”, se mai menționează în hotărâre, care a constatat că modificările contestate au fost adoptate cu încălcarea procedurilor.

Totodată Curtea a constatat că intervenția în 2000 la articolul cu privire la alegerea președintelui a creat o situație inedită ce a generat ruperea unității constituționale, fapt care a generat în anul 2000 și 2009, 2010, 2011 și 2012 o criză politică ce a generat dizolvări și alegeri anticipate.

„Forma de alegere a Președintelui nu poate fi sursă de criză Constituțională”, conchide Curtea. 

Astfel, potrivit deciziei de astăzi care are mai mult de 200 de pagini, și urmează să fie publicată pe site-ul  Curții Constituționale, prevederile cu referire la alegerea președintelui care timp de 16 ani au stat la baza crizelor politice sunt anulate, iar următorul președinte ar urma să fie ales de către popor.

Potrivit deciziei CC, textul articolului 78 se modifică astfel: 

(1) Președintele este ales prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat.

(2) Poate fi ales Preşedinte al Republicii Moldova cetăţeanul cu drept de vot care are 40 de ani împliniţi, a locuit sau locuieşte permanent pe teritoriul Republicii Moldova nu mai puţin de 10 ani şi posedă limba de stat.

(3) Este declarat ales candidatul care a întrunit cel puțin jumătate din voturile alegătorilor ce au participat la alegeri. 

(4) În cazul în care nici unul dintre candidați nu a întrunit această majoritate, se organizează al doilea tur de scrutin între primii doi candidați stabiliți în ordinea numărului de voturi obținute în primul tur.

(5) Este declarat ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi, cu condiția că numărul acestora e mai mare decât numărul de voturi exprimate împotriva candidatului.

(6) Procedura de alegere a Președintelui Republicii Moldova este stabilită prin lege organică.

Se modifică și articolul 89, care prevede demiterea din funcția a președintelui. O modificare interesantă aici este înlocuirea termenului ”demitere” cu ”suspendare”:

(1) În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele Republicii Moldova poate fi suspendat din funcție de către Parlament cu votul a două treimi din deputaţi.

(2) Propunerea de suspendare poate fi iniţiată de cel puţin o treime din deputaţi şi se aduce neîntârziat la cunoştinţa Preşedintelui Republicii Moldova. Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se impută. Dacă propunerea de suspendare din funcție este adoptată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demitere a președintelui.

Astfel, Constituția va fi republicată în Monitorul Oficial dându-se textelor redacția într-un mod conform din decizia CC.

Totodată, Parlamentul urmeză să adopte legislația privind alegerea președintelui prin  vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat.

Decizia este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial.