Cernobîlul pustiu

Participanții la lichidarea consecințelor catastrofei din 1986 de la Centrala Atomoelectrică Cernobîl vor fi decorați cu dinstincții comemorative

Vlad Alcaz

Documentul a fost elaborat în scopul aprecierii meritelor şi sacrificiului personal al tuturor cetăţenilor Republicii Moldova care au contribuit la lichidarea consecinţelor avariei de CAE Cernobîl din anul 1986, precum şi în legătură cu consemnarea a 30 de ani de la producerea acestui eveniment tragic.

Astfel, circa 2300 de persoane (dintre care 100 de persoane din partea stîngă a Nistrului) vor beneficia de dinstincții.

Costul total pentru confecţionarea distincţiei nominalizate, a legitimaţiei, a baretei de substituire şi a cutiei capitonate aferente acesteia, inclusiv pentru elaborarea schiţelor distincţiei prin antrenarea unor experţi în domeniu (heraldişti, pictori, etc.), constituie 799750 lei – mijloace care vor fi alocate din fondul de rezervă al Guvernului.

Conceptul distincţiei a fost examinat în cadrul grupului de lucru format din reprezentanţii Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Apărării, Ministerului Finanţelor şi Asociaţiei Obşteşti „Uniunea Cernobîl din Moldova”. Procedura de confecţionare a distincţiei respective va fi asigurată de către Ministerul Apărării.