Rutiere

Perioadă de testare! Itinerarului rutei de autobuz nr. „A” a fost modificat

Valentina Voinu

Potrivit dispoziţiei viceprimarului Nistor Grozavu, începând cu data de 21 martie 2016, itinerarul rutei se stabileşte după cum urmează: de pe bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt pe Calea Ieşilor până în oraşul Vatra (zona de agrement) şi în continuare pe traseul stabilit.

Ruta nr. „A” se va numi Aeroport – or. Vatra (zona de agrement).

Pe traseul rutei modificate se vor stabi staţii suplimentare intermediare celor existente.

Modificarea rutei de autobuz nr. „A”, cu prelungirea până în oraşul Vatra vine după nenumăratele demersuri ale Primăriei Vatra, a solicitărilor cetăţenilor localităţii respective pentru eficientizarea serviciilor de transportare a călătorilor şi sporirea securităţii circulaţiei rutiere.