Să vorbim corect în limba română

Să vorbim corect! Vezi cele mai frecvente greșeli pe care le folosesc oamenii

Elena Alexandra

​​ A da întrebări             A pune/ adresa întrebări    

A dovedi                       A demonstra            

A hotărî întrebarea     A rezolva problema

A juca nunta               A face o nuntă 

Până ce                       Deocamdată 

N-am dovedit              N-am reușit 

Numaice                     Adineauri/ recent