tirg de job

Târgul de job-uri la ASEM

Marcela Moga

Activitățile prevăzute în cadrul evenimentului vor contribui la creșterea gradului de inserție a absolvenților pe piața muncii atât prin asigurarea transparenței informaționale cu referire la locurile de muncă vacante și cerințele angajatorilor față de tinerii specialiști, cât și prin consilierea studenților și absolvenților.

În rezultatul activităților organizate atât pe parcursul evenimentului, cât și în perioadele de până și după eveniment, angajatorii vor avea posibilitatea să recruteze dintre cei mai buni absolvenți a instituțiilor din țară, promoția 2016, iar absolvenții și studenții să-și găsească job-urile conform așteptărilor și competențelor posedate.

Pentru a atinge obiectivul urmărit, evenimentul va cuprinde:

·        un târg de job-uri pentru studenții și absolvenții ASEM;

·        un atelier de lucru care va uni în discuții angajatorii, studenții și corpul didactic ASEM;

·        3 training-uri menite să faciliteze procesul de angajare a tinerilor specialiști.

 Prin organizarea evenimentului, ASEM, alături de partenerii proiectului, intenționează crearea unui mecanism eficient de valorificare în țară a potențialului uman al tinerii generații, grație consolidării parteneriatelor universitate – agent economic.