Laborator

Zece licee din Republica Moldova au beneficiat de echipament modern pentru dotarea laboratoarelor de fizică

Valeria Botnaru

„Obiectivul dotării laboratoarelor cu aceste resurse este sporirea eficacității lecțiilor de fizică și familiarizarea elevilor și profesorilor cu concepte TIC în educație. În situația economică în care ne aflăm, acest sprijin din exterior este esențial pentru țara noastră”, a declarat ministrul Educației, Corina Fusu.

Liceele selectate au primit dispozitive hardware și suport software necesare laboratoarelor de fizică. Aceste echipamente permit racordarea la telefoane mobile, tablete și alte dispozitive electronice la care sunt conectați elevii.
Directorul executiv al Asociației Naționale a Companiilor TIC, Ana Chiriță a spus:

Elevii devin mai instruiți și au o mai mare plăcere de a învăța științele exacte atunci cînd pot aplica cunoștințele în practică. Viitorul aparține tehnologiilor informaționale, iar noi avem potențialul de a excela în acest domeniu.

Republica Moldova a reușit să se înscrie în lista celor 100 de țări care utilizează tehnologii performante oferite de compania PASCO.