Euro

Datoria externă a Republicii Moldova a crescut cu 600 milioane de dolari într-un an

Redacția Liber TV

Din datoria de 8,64 miliarde, 2,26 miliarde de dolari revin administrațiilor publice, în special celei centrale și aproape 335 milioane – Băncii Naționale. Băncilor comerciale le revin 330 milioane de dolari.

 

Cea mai mare parte a datoriei brute a Republicii Moldova aparține societăților nefinanciare, altfel spus companiilor care nu au nimic în comun cu activitățile financiare. Acestea au împreună o datorie externă de aproape 3,5 miliarde de dolari.

Investițiile directe – adică creditarea din interiorul grupurilor de companii, în care o companie mamă, aflată peste hotare, investește în compania fiică din Republica Moldova – se ridică la 1,9 miliarde de dolari.

Datoria externă reprezintă obligațiile unei țări față de creditori din străinătate și cuprinde atât datoria guvernamentală, cât și cea contractată de beneficiari privați (persoane juridice și/sau fizice).

Conform situației de la 30 septembrie 2021, principalul creditor al statului este Fondul Monetar Internațional cu 849,75 milioane de dolari sau 32,4 la sută din totalul datoriei publice urmat de Grupul Băncii Mondiale cu o pondere de 31,2%, ceea ce reprezintă 819,25 milioane de dolari.

Datoria Republicii Moldova față de Banca Europeană pentru Investiții se cifrează la 426,81 milioane de dolari, ceea ce constituie 16,3% din totalul datoriei publice externe.

Convertită în lei, la cursul actual al Băncii Naționale, datoria externă se cifrează la 153 miliarde lei. Dacă o raportăm la PIB-ul prognozat pentru acest an a fi de circa 237 miliarde le, obținem o pondere de circa 64% a datoriei externe în PIB, deși în ultimul trimestru al anului, din octombrie până în decembrie, aceasta urmează să mai sporească.

Hh