DECIS! Vom plăti mai mult pentru energia electrică! Cât vom scoate din buzunare pentru 1 kWh

Redacția Liber TV

Vremurile grele bat la ușă! Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a examinat și aprobat, în ședință publică, prețurile reglementate și tarifele pentru energia electrică. Astfel, consumatorii casnici racordați la rețeaua „Premier Energy” vor plăti 3,15 lei/kWh, iar cei din nordul țării 3,21 lei/kWh. 

Noile tarife și prețuri reglementate vor fi aplicate din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

În prezent, consumatorii Premier Energy, cei din centrul și sudul R. Moldova, achită 2 lei și 64 de bani pentru un kWh, urmare a deciziei ANRE din 8 iunie curent, iar consumatorii FEE-Nord achită 2 lei și 86 de bani pentru un kWh.

În Nota de argumentare a hotărârii privind majorarea tarifului la energia electrică livrată consumatorilor „Premier Energy” se menționează că decizia a fost luată în contextul:

  • Devalorizării monedei naționale față de dolarul american cu circa 6% în comparație cu valoarea aplicată la determinarea prețurilor în vigoare;
  • Majorării cuantumului indicelui prețurilor cu amănuntul al SUA cu circa 5,9 puncte procentuale și constituie 8,3 %;
  • Creșterii costului energiei procurate cu circa 435,2 mil. lei, fiind influențat de creșterea prețului de procurare a energiei electrice de la furnizorul central cu circa 34 % și energia electrică de import cu circa 5 %.
  • Majorării cantității de energie electrică ce urmează a fi furnizată cu circa 50 mil kWh față
    de valoarea utilizată la determinarea prețurilor în vigoare.