De Ultimă Oră

Speranță pentru Ucraina! Congresul SUA a aprobat ajutorul militar de 61 de miliarde pentru Ucraina

Pachetul de ajutor militar pentru Ucraina în războiul său de apărare cu Rusia, de aproximativ 61 de miliarde de dolari, a fost aprobat, sâmbătă seară, d…

Actualizat acum 15 ore

Energia electrică se scumpește de la 1 aprilie

Victoria Muntean

Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a examinat și aprobat astăzi, 18 martie 2022, în ședință publică, prețurile reglementate și tarifele pentru energia electrică. 

Astfel, au fost aprobate următoarele prețuri reglementate de furnizare a energiei electrice de către Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L., diferențiate în funcție de punctele de delimitare sau locurile de consum ale consumatorilor finali:

 • 1,57 lei/kWh pentru energia electrică furnizată la punctele de intrare în rețelele de transport;
 • 1,71 lei/kWh – la punctele de ieșire din rețelele de transport;
 • 1,73 lei/kWh pentru consumatorii finali ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de tensiune înaltă (35–110 kV);
 • 1,86 lei/kWh – de tensiune medie (6–10 kV), ceea ce este cu 61 bani/kWh sau 48,6 % mai mult decât prețurile anterioare;
 • 2,17 lei/kWh – de tensiune joasă (0,4 kV), ceea ce este cu 66 bani/kWh sau 43,7 % mai mult decât prețurile anterioare.

Pentru S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” au fost determinate următoarele prețuri reglementate diferențiate și anume:

 • 1,57 lei/kWh pentru energia electrică furnizată la punctele de intrare în rețelele de transport;
 •  1,72 lei/kWh pentru energia electrică furnizată la punctele de ieșire din rețelele de transport;
 • 1,90 lei/kWh pentru consumatorii finali ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de tensiune medie (6–10 kV), ceea ce este cu 47 bani/kWh sau 32,8 % mai mult decât prețurile anterioare;
 •  2,51 lei/kWh pentru consumatorii finali ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de tensiune joasă (0,4 kV), ceea ce este cu 47 bani/kWh sau 22,9 % mai mult decât prețurile anterioare.

ANRE anunță că constatat existența „unor factori obiectivi și iminenți de revizuire a costurilor” și anume la:

 • Majorarea prețului de procurare a energiei electrice de la furnizorul central de 2,4 ori, de la 123 bani/kWh la 290 bani/kWh (prețul pentru anul 2022 este de 324 bani/kWh, cu excepția lunii martie – 123 bani/kWh, când diferența a fost compensată conform Dispoziției CSE nr. 2 din 25 februarie 2022). Ponderea acestei energii în mixul energetic în trimestrul unu constituie cca 2/5;
 •  Majorarea esențială a cuantumului indicelui prețurilor de consum mediu anual pentru anul 2022, conform prognozelor oficiale ale indicatorilor macroeconomici, cu 6,9 %;
 •  Creșterea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real cu 19,3 %, de la 2 935 lei (reflectat în tariful în vigoare) la 3 500 lei, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 142 din 9 martie 2022;
 •  Creșterea galopantă a deficitului tarifar înregistrat începând cu finele anului 2021, în special, de către furnizorii de energie electrică.

Totodată, la finele anului 2021 și în primele două luni ale anului 2022 devierile tarifare înregistrate de Î.C.S. ,,Premier Energy” S.R.L. au constituit 116,2 mil. lei și 300,3 mil. lei, respectiv. O situație similară este caracteristică și pentru S.A. „FEE Nord”, deficitul tarifar pentru perioadele date fiind de 34,5 mil. lei și, corespunzător, 73,2 mil. lei.

Precizăm că, potrivit demersurilor titularilor de licențe din 4 ianuarie 2022 și 21 ianuarie 2022 (plasate pe site-ul anre.md), Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. a solicitat majorarea prețurilor la energia electrică cu 1,25 lei/kWh sau cu 87% mai mari decât prețurile anterioare, iar S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” a solicitat majorarea prețurilor la energia electrică cu 1,06 lei/kWh, sau cu 56,7 % mai mari decât prețurile anterioare.