creștere economică

Experții prognozează o creștere economică de peste 3% anul viitor

Victoria Muntean

Potrivit lui Marcel Chistruga, în viziunea experților, economia țării va crește până la 3,6% în 2020

„Ne bucură faptul că cererea internă și investițiile au fost principalul motor de creștere economică. Cererea a stimulat importurile. Sectorul construcțiilor a cunoscut expansiune. Presiunile inflației au crescut. Stimulii fiscali adoptați, creșterile salariale și a pensiile au dus la o presiune inflaționistă din partea cererii. Pe partea dezinflaționistă a fost un „leu” slab, dar cu prețuri de import mai mici. Datoria externă s-a redus și a înregistrat în jur de 62,3% din PIB. Cheltuielile publice au crescut rapid la începutul anului. Creșterea a dus la înregistrarea unor venituri mai mici decât în 2018. Veniturile până în octombrie au crescut cu 7%, iar cheltuielile s-au extins cu 14%. Deficitul soldat este mai mic de 1%. Datoria publică s-a redus și a ajuns la nivelul anului 2014”, a spus Marcel Chistruga.