Mai multă independență energetică: Republica Moldova va face rezerve mai mari de gaze din România

Redacția Liber TV

Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a aprobat mai multe decizii privind asigurarea securității energetice a țării. Astfel, cantitățile de energie electrică necesare consumatorilor finali și operatorilor de sistem vor fi procurate de la SA „Energocom”, în perioada 1 mai-30 iunie curent. SA „Energocom” va procura necesarul de energie electrică în urma organizării unei licitații, până la data de 22 aprilie 2022. Decizia se regăsește într-un set hotărâri aprobate de CSE.

Reprezentanții Guvernului spun că câștigătorul licitației organizate de SA „Energocom” se va determina în baza celui mai mic preț propus pentru energia electrică, iar în cazul existenței unui singur ofertant, prețul va fi stabilit prin negociere directă.

În cazul majorării prețurilor la energia electrică procurată pe piața angro de către furnizori, care va genera un impact mai mare de 5% asupra veniturilor determinate la aprobarea prețurilor/tarifelor în vigoare, în termen de 2 zile lucrătoare, furnizorii serviciului vor prezenta către ANRE cererile privind ajustarea prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice către consumatorii finali și a tarifelor de distribuție a energiei electrice.

În termen de 5 zile lucrătoare, ANRE va ajusta și publica tarifele de distribuție a energiei electrice și prețurile reglementate de furnizare a energiei electrice către consumatorii finali.

Tot în cadrul ședinței de astăzi, membrii CSE au decis majorarea cu 3 590 539 m3 a volumului de gaz transferat în România și păstrat pentru situații de urgență, astfel aplicând scutirea de la plata drepturilor de export și import a cantităților respective. Volumul total de gaz natural stocat în România va fi de 18 539 681 m3.

CSE a mai decis că cetățenii refugiați din Ucraina vor beneficia de servicii  în domeniul sănătății reproducerii, incluse în Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM), cheltuielile fiind acoperite integral de către Fondul Națiunilor Unite pentru Populație.

De asemenea, s-a decis că cetățenii ucraineni vor putea depune la Biroul migrație și azil solicitarea acordării dreptului de ședere provizorie, fără prezentarea certificatului de cazier judiciar. La depunerea cererii va fi semnată doar Declarația pe proprie răspundere, privind lipsa antecedentelor penale.

O altă prevedere ține de redistribuirea sumei de 329 236,0 mii de lei din bugetul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale de la programul Dezvoltarea drumurilor, în bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale la programul Protecția socială a unor categorii de cetățeni.

Îți place ce citești? Contribuie la dezvoltarea platformei cu o donație:

Donație unică
Cotizație lunară

Republica Moldova

Beneficiar: AO „UNIREA - Onoare, Demnitate și Patrie”

MDL: MD75VI022240300000083MDL

USD: MD16VI022240300000068USD

EUR: MD25VI022240300000063EUR

RON: MD60VI022240300000011RON

SWIFT: VICBMD2X416

România

Beneficiar: Vlad Bilețchi IBAN: RO05INGB0000999908458154 SWIFT: INGBROBU

Beneficiar: Vlad Bilețchi IBAN: RO41RNCB0685154653320001 SWIFT: RNCBROBU