Ministerul Finanțelor

Ministerul Finanţelor anunţă concurs pentru funcţia de director al Agenţiei Achiziţii Publice

Nicolae Sîli

Scopul general al funcţiei constă în asigurarea transparenţei, implementării eficiente şi adecvate a responsabilităţilor Agenţiei şi participarea în dezvoltarea sistemului de achiziţii publice în conformitate cu standardele internaţionale recunoscute.

Directorul va fi responsabil pentru gestionarea organizaţiei care este într-un proces de restructurare,  va dezvolta şi va crea parteneriate cu alte instituţii, întreprinderi, precum şi cu societatea civilă, de asemenea va fi responsabil pentru toate aspectele legate de funcţionarea Agenţiei Achiziţii Publice în domeniul său de activitate.

Agenţia Achiziţii Publice este autoritate administrativă de specialitate în subordinea Ministerului Finanţelor, care efectuează reglementarea de stat, supravegherea, controlul şi coordonarea interramurală în domeniul achiziţiilor publice.

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs  – 20 aprilie 2016 inclusiv.

Condiţiile de participare la concurs, precum şi alte detalii, puteţi afla accesînd compartimentul Funcţii vacante de pe pagina oficială a Ministerului Finanţelor.