...

Moldova va semna un nou acord în cadrul CSI

Elena Mudrâi

 Conform proiectului de document, fiecare partidă de produse de origine vegetală incluse în lista celor supuse carantinei trebuie să fie însoțită de certificatele fitosanitare ale țării în care se transportă produsele, precum și de documente similare eliberate de către țara exportatoare. Statul care importă are dreptul să efectueze un control suplimentar al produselor și în cazul în care depistează dăunători este în drept să distrugă sau să returneze partida care nu corespunde standardelor fitosanitare.

Acordul conține de asemenea reguli de transportare a produselor de origine vegetală de către persoane private. Greutatea bagajului de mână nu trebuie să depășească cinci kilograme (cu excepția semințelor și a materialului săditor). Totodată, țările membre ale Acordului de colaborare în domeniul carantinei produselor se obligă să facă schimb de informații cu privire la organismele dăunătoare și să acorde ajutor reciproc în cazul situațiilor excepționale.

 Noul acord îl va înlocui pe cel vechi care a fost semnat în noiembrie 1992 și are menirea să sporească măsurile privind securitatea fitosanitară a țărilor Comunității Statelor Independente.