...

Mai mulți tineri din Republica Moldova vor avea acces la oportunități europene

Elena Mudrâi

 Grupurile țintă ale programului sunt tinerii din România și Republica Moldova, în special cei de 18-25 de ani cu oportunități reduse; organizațiile nonguvernamentale din România și Republica Moldova, în special cele de tineret și cele a căror misiune vizează consolidarea statului de drept; autoritățile publice locale și centrale din România și Republica Moldova, în special acelea care lucrează nemijlocit cu tinerii sau a căror activitate îi vizează în mod direct pe aceștia. 

 100 de tineri, reprezentanți ONG-urilor și reprezentanții autorități publice din Republica Moldova vor fi implicați în programe de mobilitate desfășurate în Uniunea Europeană și în alte țări membre ale Consiliului Europei.

Potrivit membrilor grupului, programul de cooperare strategică „Support Moldova” se încadrează în obiectivele Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, precede președenția Consiliului Uniunii Europene deținută de România în 2019, e circumscris obiectivelor Programului României de Cooperare pentru Dezvoltare (2012-2016), în special în ceea ce privește tranziția spre democrație și educația și totdată se integrează în strategia PRISMA European Network.

Perioada de desfășurare a programului este 31 august 2016 – 31 decembrie 2018 și poate fi identificat pe rețele sociale accesându-se #SupportMoldova.

 Printre rezultatele care se doresc a fi obținute este informarea a 1000 de tineri din Republica Moldova cu privire la oportunitățile de dezvoltare personală și profesională de care pot beneficia prin intermediul apartenenței la Comunitatea GEYC. Se mai dorește formarea a 200 de tineri din Republica Moldova în vederea unei competitivități mai ridicate pe piața muncii la nivel european și pentru creșterea nivelului lor de participare la viața comunității. Alt obiectiv este acordarea de asistență și schimbul de bune practici a 50 de organizații nonguvernamentale din Republica Moldova.