contabilitae, noua lege, economie

NOUĂ LEGE a contabilității intră în vigoare, începând cu 1 ianuarie

Miercuri, 9 ianuarie 2019, 06:42

În Moldova, cu începere de la 1 ianuarie, 2019, a intrat în vigoare o nouă lege a contabilităţii şi raportării financiare.

Documentul se stabilește de cadrul normativ general, principiile și cerințele generale în domeniul contabilității și raportării financiare, care se aplică următoarelor categorii de persoane înregistrate în Republica Moldova: persoanele juridice care desfășoară activități de întreprinzător și de forma juridică; autorități / instituţii, cu excepția organismelor / instituțiilor bugetare; organizații non-profit; persoanele fizice care desfășoară activități profesionale în sectorul justiției (notari, avocați, executorii judecătorești, mediatori, administratori autorizați).

Legea îi clasifică pe toţi subiecții pe categorii, în funcție de mărimea activelor, veniturile din vînzări, numărul mediu de salariați. 

Legea actualizează anumite noţiuni, stabilește cerințe clare faţă de documentele primare și înregistrările contabile, pentru persoanele responsabile de ţinerea contabilității și raportarea financiară în cadrul organizației.