Parlamentul a aprobat modoficările la bugetul de stat

Parlamentul a aprobat modificările la bugetul de stat

Victoria Muntean

Proiectul de lege prevede diminuarea veniturilor cu 1 492,0  mil. lei, a cheltuielilor – cu 1 327,4 mil.lei, respectiv majorarea deficitului aprobat a bugetului de stat cu 164,6 mil. lei.

Se estimează majorări la taxa pe valoarea adăugată la mărfurile importate, taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse și serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova, granturi externe pentru susținerea bugetului, impozitul pe venitul persoanelor fizice (reieșind din efectul reformei salariale), dividende și defalcări din profitul net de la cota parte a statului în societăți pe acțiuni și al întreprinderilor de stat, taxa de stat și taxa consulară.

Fostul premier Pavel Filip a acuzat guvernarea că „a tăiat din programele cu adevărat bune pentru oameni”, cum ar fi minus 31 de milioane de lei pentru procurarea ambulanțelor, peste 200 de milioane de lei minus în domeniul sănătății etc., dar în schimb au fost majorate cheltuielile pentru aparatul Președinției, pentru alocațiile lunare acordate deputaților, dar și pentru majorarea bugetelor unor instituții precum Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național Anticorupție sau Procuratura Generală.