parlament

Parlamentul va avea un buget mai mare în anul 2017

Adelina Scripcari

Cheltuielile de personal vor fi de 78,8 milioane de lei, pentru bunuri şi servicii vor fi cheltuite 20,5 milioane de lei, iar pentru prestaţii sociale – 8,4 milioane de lei, etc.

Secretarul general al Parlamentului, Ala Popescu, a explicat majorarea bugetului pentru anul viitor prin implementarea Politicii de securitate a informaţiei în Parlament, a conceptului e-parlament şi prin necesitatea achiziţionării unui lot de tehnică de calcul.

Sursele financiare respective urmează să fie utilizate de legislativ pentru achiziţionarea şi instalarea unui sistem de monitorizare a securităţii Spaţiului Informatic Integrat, a unui sistem de securitate împotriva atacurilor din exterior, pentru o nouă pagină web a Parlamentului, care va conţine elemente de e-parlament şi pentru efectuarea auditului rapoartelor financiare ale Curţii de Conturi pentru perioada 2014-2016.

Bugetul Parlamentului pentru 2017 urmează a fi remis Ministerului Finanţelor pentru a fi inclus în proiectul Legii Bugetului de stat pentru 2017.