romanii din Ucraina

Românii din Ucraina cer să nu le fie luat dreptul de a învăța în limba maternă

Alexandrina Godiac

Președinte al adunării a fost ales Mihail Gociu, secretar – Vasile Onofrei, iar membru al comitetului – Dumitru Jitarașu, director al școlii din Molnița. Din partea primăriei Herța la adunarea satului a fost delegat să participe Minu Pavalachi, șeful secției de învățământ, tineret și sport. Primarul comunei Herța, Vasile Scripcaru, nu a răspuns invitației locuitorilor satului Molnița, care constituie o treime din numărul total al populației comunei Herța.

Problema principală discutată la adunarea satului a fost inițiativa autorităților de a crea o școală de bază în comună, și anume, prin desființarea juridică a școlii românești din Movila și alipirea acesteia la școala cu predare în limba ucraineană din Herța. Cei prezenți la întrunire și-au exprimat temerea că acest lucru s-ar putea întâmpla și în celelalte școli cu predare în limba română din comună, ceea ce va afecta învățământul din școlile tradiționale românești.

Ținând cont că în comuna Herța în momentul de față nu sunt nici măcar 1000 de elevi, va fi foarte greu, aproape imposibil, să fie deschisă încă o școală de bază cu predare în limba română. Așadar, comuna Herța, locuită în proporție de 97% de români, ar putea să nu aibă în viitor nicio școală de bază cu predare în limba română, dacă inițiativa autorităților va fi încheiată cu succes.

Alegătorii au mandatat cei 10 consilieri din localitate să se opună acestei inițiative, deoarece până în anul 2022 aceste școli pot funcționa în actualul format, mai mult,  Legea Învățământului 

Participanții la adunarea satului și-au exprimat părerea că inițiativa de comasare a școlii românești din Movila cu școala ucraineană din Herța este una greșită și ar putea afecta interesele locuitorilor comunei în general și a satului Molnița.

Adunarea s-a desfășurat în mod legitim, respectându-se procedura respectivă, fiind întocmit un proces verbal, care a fost semnat de către toții participanții.

Locuitorii satului Molnița, comuna Herța, regiunea Cernăuți, speră că autoritățile locale vor ține cont de părerea lor, iar cei 10 consilieri vor duce mesajul alegătorilor către sesiunea Consiliului Local Herța, compus din 26 de deputați locali.