Boxă cu voturi

Astăzi locuitorii din Sărata-Galbenă își aleg primarul

Nicolae Sîli

Ast­fel, în turul al doi­lea de scru­tin, man­da­tul de pri­mar va fi dis­pu­tat între can­di­da­ții Mihail Lozo­voi (PD), care în pri­mul tur a obţi­nut 996 voturi (49,08%) şi Vale­riu Taras (PL) care acu­mu­lase 918 voturi (45,24%) în pri­mul tur de scru­tin.

Ale­ge­rile locale în comuna Sărata-Galbenă au fost orga­ni­zate după ce fos­tul pri­mar, Şte­fan Vlas, a renun­țat la func­ție, la sfâr­și­tul anu­lui 2015, în favoa­rea foto­li­u­lui de depu­tat în Par­la­ment din par­tea Par­ti­du­lui Libe­ral.