Procuror General interimar al Republicii Moldova

Parlamentul anunță concurs pentru funcția de Procuror General interimar

Alexandrina Godiac

Dosarul urmează să cuprindă scrisoarea de motivare, CV-ul și o declarație pe propria răspundere precum că persoana îndeplinește condițiile prevăzute la art.17 alin.(1) lit.d) și art.20 alin. (1) lit. g) și h) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură.

Este vorba despre următoarele condiții:

1. În ultimii trei ani până la anunţarea concursului nu a fost membru şi/sau nu a desfășurat activități cu caracter politic în cadrul unui partid politic sau al unei organizaţii social-politice;

2. Anterior, nu i-a fost constatată vinovăția pentru săvârșirea unei infracțiuni;

3. Este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției de procuror.

Dosarele se vor depune până luni, 29 iulie, ora 17.00. Persoana responsabilă pentru recepționarea dosarelor este Cristina Rotari, consultantul superior în Comisia juridică, numiri și imunități – tel. (022) 82-05-24, 060003249; adresa electronică – [email protected].