SIS: A fost stabilit cod galben de alertă teroristă pe teritoriul Republicii Moldova

Redacția Liber TV

Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova anunță că a fost aprobat ordinul directorului SIS privind stabilirea nivelului moderat (cod galben) de alertă teroristă pe întreg teritoriul țării, începând de astăzi, 24 februarie.

„În temeiul punctului 9 din Sistemul național de alertă teroristă aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 995 din 17.10.2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 400-409/1082 din 26.10.2018), a fost aprobat ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 11 din 24 februarie 2022 „Privind stabilirea nivelului moderat (cod galben) de alertă teroristă, se arată în nota emisă de SIS.

În cazul instituirii nivelului moderat de alertă teroristă (cod galben), autoritățile cu competențe în domeniul prevenirii și combaterii terorismului, în limitele competențelor, întreprind toate acțiunile prevăzute la nivelul scăzut (punctul 11), suplimentar înfăptuind următoarele măsuri:

  1. își concentrează eforturile în vederea descurajării, depistării și prevenirii situațiilor ce pot provoca un pericol terorist;
  2. amplifică măsurile de control și asigurare a ordinii publice la punctele de trecere a frontierei de stat, aeroporturi, gările feroviare și auto, la obiective de aglomerare în masă a populației;
  3. verifică starea și nivelul de asigurare a protecției fizice și sporesc măsurile de pază la obiectivele de infrastructură critică din gestiune, în vederea depistării și prevenirii unor eventuale situații de criză teroristă;
  4. intensifică măsurile de verificare și asigurare a ordinii publice în locurile de aglomerare a populației, în cadrul manifestărilor în masă, al evenimentelor culturale, sportive, în vederea depistării eventualelor indici și situații de risc (dispozitive explozive, persoane cu comportament suspect sau violent etc.);
  5. desfășoară instruiri suplimentare pentru angajați, care sînt antrenați în acțiunile de ocrotire a normelor de drept și pentru personalul din cadrul obiectivelor care pot deveni ținte pentru atacuri teroriste;
  6. verifică nivelul de pregătire a forțelor și mijloacelor care pot fi antrenate în procedeele de reacționare în situații de criză teroristă și lichidarea consecințelor acesteia.