română

3 aprilie, Ziua Jandarmeriei Române

Alexandrina Godiac

A fost întemeiată în Moldova la 3 aprilie 1850 de domnitorul Grigore Alexandru Ghica, printr-un ofis domnesc care dădea pentru prima dată statut juridic Jandarmeriei şi îi stabiliea principiile de organizare şi funcţionare: privegherea siguranţei publice şi ţinerea unei bune orânduieli şi ducerea la îndeplinire a legilor.

În timpul lui Alexandru Ioan Cuza, alături de alte instituţii ale statului român, Jandarmeria a fost modernizată. Din 1964 Regimentului de jandarmi a fost transformat în Legion de jandarmi, iar escadroanele şi companiile de jandarmi au fost înlocuite cu escadroane de dorobanţi, Jandarmeria a fost scoasă de sub administrația Ministerului de Interne și subordonată direct Ministerului de Război devenind astfel o componentă a armatei permanente.

La 1 septembrie 1893 intră în vigoare Legea asupra Jandarmeriei rurală, înfiinţată la propunerea primului ministru Lascăr Catargiu, prin care se atribuie Armei personalitate distinctă, după modelul francez al vremii. Se instituia astfel un corp de pază şi ordine cu structura militarizată în toate localităţile rurale din ţară, pentru a face faţă situaţiei complexe de pe teren, şi se punea accentul pe menţinerea, garantarea siguranţei publice şi pe executarea legilor.

Marile tulburări sociale provocate de răscoala ţărănească din anul 1907 au pus într-o situaţie grea şi pe jandarmii rurali şi s-au soldat cu victime şi pagube materiale care au impus pregătirea şi promulgarea unor legi, în anii 1908, 1911 şi 1913, pentru întărirea organizatorică a Jandarmeriei.

În Primul Război Mondial trupele de jandarmi au asigurarat poliţia frontului unităţilor române pe timpul ofensivei pentru eliberarea Transilvaniei, poliţia comunicaţiilor şi au luptat cu eroism alături de armata română, în marile bătălii. După eliberarea întregului teritoriu naţional Jandarmeria a acţionat pentru instaurarea ordinii şi pentru crearea companiilor de poliţie în judeţele eliberate.

După intrarea României în Al Doilea Război Mondial, la 22 iunie 1941, trupele de jandarmi au îndeplinit din nou misiuni cu caracter militar şi nu o dată au participat nemijlocit la luptă, chiar şi în linia I alături de infanterişti, cu mult curaj, spirit de sacrificiu şi patriotism. După schimbarea regimului politic prin instalarea regimului comunist în decembrie 1947, Jandarmeria a fost reorganizată după un model străin tradiţiei latine, fiind subordonată „dictaturii proletariatului”.

Prin ordin al secretariatului pentru trupe al M.I. începând din 23 ianuarie 1949 s-au înfiinţat Trupele de Securitate şi toate Trupele de jandarmi au trecut în subordinea acestui comandament, Jandarmeria rurală s-a subordonat Direcţiei Generale a Miliţiei, iar Jandarmeria ca instituţie a fost practic desfiinţată.

Misiunile trupelor de Securitate au constat în primii ani în desfăşurarea de operaţiuni de capturare, neutralizare şi nimicire a grupurilor de rezistenţă armata anticomunistă sau a altor elemente înarmate aflate în diverse regiuni ale ţării, descoperirea, capturarea, nimicirea elementelor paraşutate pe teritoriul României, paza şi apărarea unor obiective şi căi de comunicaţii, precum şi asigurarea liniştii publice şi ordinii şi prevenirea oricărei acţiuni a "forţelor contrarevoluţionare".

Jandarmii au participat la misiunile şi operaţiunile desfăşurate în afara teritoriului naţional, în sprijinul păcii şi al securităţii sau pentru gestionarea situaţiilor de criză. Participarea la misiuni sub egida ONU în spaţiul ex-iugoslav, a celor patru contingente de jandarmi la Misiunile NATO de Instruire NTM-A în Afganistan sau la Misiunea civilă a Uniunii Europene de monitorizare a acordului de încetare a focului din Republica Georgia, a fost premiată cu distincţii şi a fost dovada profesionalismului jandarmilor instruiţi şi educaţie să fie garanţi şi apărători ai ordinei si liniştei publice, ai democraţiei şi legilor în vigoare.

Autor : Chiseliov Oleg