Avocatul Poporului: De 9 mai, manifestanții au fost aduși organizat

Redacția Liber TV

Avocatul Poporului Ceslav Panico, angajații Oficiului Avocatului Poporului și membrii Consiliului pentru prevenirea torturii, la 8 și 9 mai 2022, au monitorizat comportamentul organelor de menținere a ordinii publice față de participanții la întrunirile din mun. Chișinău, Bălți, Comrat, Cahul și Anenii Noi în contextul evenimentelor legate de marcarea Zilei Europei și a Zilei Victoriei.

Urmare a procesului de monitorizare, Avocatul Poporului constată următoarele:

Caracterul pașnic al întrunirilor. 2 incidente minore nesemnificative au fost prompt soluționate de polițiști și carabinieri. Per general, întrunirile au fost pașnice.

Principiile internaționale în materia drepturilor omului clarifică, în acest context, Statul și agenții săi au obligația și responsabilitatea de a respecta și de a proteja libertățile individului, fapt corelat obligației de a nu interveni pentru a restricționa drepturile oamenilor – obligația negativă; obligației de a lua măsurile necesare pentru a proteja și facilita exercitarea drepturilor oamenilor – obligația pozitivă.

Se atestă, dreptul la libertatea întrunirilor este facilitat în realizare, prin implicarea organelor de forță, angajați a asigura ordinea și securitatea publică.

De asemenea, organele de forță sunt cele care detensionează rapoartele dintre contramanifestanți, prezentând astfel elementelor cheie al corectitudinii desfășurării întrunirilor.

Lipsa aplicării măsurilor coercitive asupra manifestanților. În perioada de monitorizare, nu au fost înregistrate cazuri de imobilizare fizică a manifestanților și contra-manifestanților.

Utilizarea instrumentelor de imobilizare fizică se utilizează în contextul întrunirilor doar în situații de gravă abatere, doar în ultim caz și doar dacă au fost epuizate căile amiabile de soluționare ale conflictului.

Relevant aspectului devine conștientizarea de către autoritățile de forță a specificului întrunirilor, a scopurilor urmărite.

Capacitatea de anticipare și de evaluare dinamică a riscurilor prezintă o altă abilitate a organelor de forță, asociată cu instrumentele de menținere a ordinii publice.

Prin prisma principiilor internaționale în materia Drepturilor Omului se punctează necesitatea prevalării dialogului dintre participanții la întruniri și organele de forță.

Implicarea masivă a copiilor însoțiți de către adulți pe perioada întrunirii. În acest context fiind evidențiată echiparea cu uniforme militare și ideologizarea acestora. Prevederile art. 15 ale Convenției ONU punctează cu privire la Drepturile Copilului – Statele recunosc dreptul copiilor de a organiza și de a participa la întruniri pașnice, însă urmează a lua în calcul vulnerabilitatea copiilor în interiorul anumitor manifestații, impunând astfel organelor de forță să-ți anticipeze și să-și ajusteze tacticile operaționale aplicative speței.

Absența, pe scară largă, a simbolurilor interzise. Indicatorul de conformare, mobilizate de probabilitatea survenirii răspunderii contravenționale a asistat buna desfășurare a întrunirilor, fiind ocolite în acest context disensiunile și provocările.

Atestarea caracterului organizat al întrunirilor. Participanții au fost transportați la întruniri cu mijloace de transport organizate. În perioada manifestațiilor au fost lansate texte de scandare, mesaje patriotice, melodii, iar fluxul de persoane a fost orânduit. Conceptul de libera întrunire însumează libertatea decizională de vociferare, de deplasare și de aderare.

În contextul marcării Zilei Victoriei, s-au remarcat indicatori ai pregătirii intense, dirijate a evenimentului. Unii dintre participanți fiind confuzi în partea ce ține de acțiunile care urmează să le întreprindă, fiind în așteptarea indicațiilor mentorilor.

Lipsa incidentelor grave de ciocnire dintre manifestanți cu viziuni distincte. Deși în contextul întrunirilor au fost prezenți manifestanți cu viziuni contradictorii, altercații sau alte forme agresive de conduită nu au fost înregistrate. Organele de forță au fost implicate activ în menținerea ordinii publice.

Menționăm că anterior reprezentanții autorităților publice și poliției au somat participanții să nu admită uzul de simboluri interzise la manifestațiile legate de Zilele Europei și Victoriei să respecte prevederile legale în vigoare.