Centrul COVID-19 de la „MoldExpo”

Centrul COVID-19 de la „MoldExpo” nu-și va înceta activitatea

Victoria Muntean

Guvernul a pus la punct un act care va reglementa în continuare statutul juridic al Instituţiei Medico–Sanitare Publice Centrul COVID–19 Chișinău. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va elabora şi va aproba, în termen de o lună, regulamentul, organigrama şi statele de personal al IMSP Centrul COVID–19 Chișinău.

Centrul COVID–19 Chișinău a fost instituit prin Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 10 din 31 martie 2020, în vederea fortificării sănătăţii populaţiei Republicii Moldova, prin organizarea şi asigurarea asistenţei medicale pacienților cu statut de suspect/probabil/confirmat la infecția cu noul Coronavirus (COVID-19).

Pe parcursul activității sale,  la Centrul COVID–19 Chișinău au fost internați 1.816 pacienți cu suspecție la COVID-19, din municipiul Chișinău și din raioanele țării.