Începând cu 1 iulie, vârsta de pensionare pentru femei este de 60 de ani

Victoria Muntean

Începând din 1 iulie 2022, vârsta de pensionare pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă pentru femei este de 60 de ani, iar stagiul complet de cotizare – 33 ani, anunță Casa Națională de Asigurări Sociale din R. Moldova.

Reducerea vârstei standard de pensionare se acordă femeilor care au născut şi au educat până la vârsta de 8 ani cinci şi mai mulţi copii. Pentru acestea vârsta de pensionare se diminuează cu 3 ani și va constitui 57 de ani.

„Pensia pentru limită de vârstă se stabileşte pe viaţă de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, dacă cererea şi actele necesare au fost depuse în termen de 90 de zile de la această dată. În cazurile în care a fost depăşit termenul de depunere a cererii, pensia se acordă de la data prezentării ultimului act necesar. Termenul de examinare constituie 60 de zile de la data depunerii cererii cu toate actele necesare”, precizează CNAS.

Reieșind din stagiul complet de cotizare prevăzut pentru femei din 1 iulie 2022, la stabilirea pensiei anticipate pentru carieră lungă, acestea urmează să confirme 36 de ani de stagiu contributiv de cotizare, iar în cazul bărbaților, stagiul contributiv de cotizare rămâne neschimbat de 39 de ani.