Natalitatea

Natalitatea în Republica Moldova scade

Alexandrina Godiac

Din numărul copiilor născuţi – 51,7% au fost băieţi, raportul de masculinitate fiind de 107 băieţi la 100 fete. Conform situaţiei juridice, în anul 2018 numărul copiilor născuţi în afara căsătoriei a fost de 6 911 sau 21,2% din numărul total al născuţilor.

Majoritatea copiilor născuţi în familiile numeroase revin mamelor din mediul rural. Se păstrează tendinţa de micşorare a numărului născuţilor de mame în vârstă sub 20 de ani, reprezentând  6,7% din numărul total al născuţilor, faţă de 6,8%  în anul 2017.

Mamele din mediu urban nasc la o vârsta mai înaintată comparativ cu cele din mediu rural. Vârsta medie a mamei la prima naştere a fost de 25,0 ani. Mamele din mediul rural nasc la o vârstă mai mică (23,9 ani) decât mamele din mediul urban (26,8 ani).