examenul de bacalaureat

Peste 1000 de elevi vor obţine nota 10 din oficiu la limba străină la examenul de bacalaureat

Victoria Muntean

Acest subiect, dar şi altele cu privire la organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale de absolvire a ciclurilor de învăţământ gimnazial şi liceal a fost discutat astăzi, la şedinţa Comisiei Naţionale de Examene (CNE).

La această şedinţă, CNE a aprobat listele nominale ale Comisiilor Republicane de Evaluare pentru fiecare disciplină de bacalaureat cu un număr de circa 550 de profesori evaluatori.

Sesiunea de bacalaureat 2019 se va desfăşura în perioada 4-21 iunie. La sesiune s-au înscris 17754 de candidaţi, dintre care 2478 de candidaţi sunt restanţieri din sesiunile anterioare.

Candidaţii vor susţine probele de examen în 92 de centre de bacalaureat, dintre care 30 de centre sunt instituite în municipiul Chişinău, iar 62 de centre în alte localităţi ale ţării.

Regulamentul cu privire la examenul naţional de bacalaureat, precum şi orarul probelor pot fi accesate pe pagina Agenţiei Naţionale pentru Curriculum şi Evaluare: www.aee.edu.md.