examenul auto

Răspunsul ASP la scrisoarea tânărului, care a picat, din nou, examenul auto

Victoria Muntean

Agenția Servicii Publice menționează că în scopul asigurării unui proces de examinare transparent şi obiectiv, desfășurarea probelor teoretice și practice este strict monitorizată, video și audio.

Astfel, în urma analizei înregistrărilor video de susţinere a probei practice din data de  5 martie 2019 şi 18 mai 2019, comisia de examinare instituită a constatat faptul că atitudinea examinatorilor faţă de candidatul Anatol Fornea a fost una calmă, corectă și respectuoasă, precum şi viceversa.

În timpul examenului s-au sesizat câteva încălcări de la regulile de circulație, iar la final, tânărului i-a fost comunicat rezultatul evaluării și motivele penalizărilor aplicate pe parcursul testării.

De menționat, că nici la momentul evaluării, nici în termenul prevăzut pentru contestații, candidatul nu a avut obiecţii privitor la rezultatul obținut şi nu a înaintat vreo petiţie în acest sens.După investigarea examenul, calificativul a fost „Respins” ,deoarece conform grilei de evaluare a acumulat 22 de puncte.

Totodată, a fost revăzută procedura de contestare a examenelor de obţinere a permisului de conducere. Procedură prevede  schimbul calificativului din „Respins” în „Admis”, în cazul constatării faptului evaluării incorecte.

Amintim că, tânărul în scrisoarea sa scria că tot mai multe persoane se plâng că sunt picate la examenul auto, iar persoanele "incompetente" obțin cu ușurință permisul de conducere.