un post de grăniceri

Tiraspolul a reinstalat un post de grăniceri la Pohrebea

Victoria Muntean

Subiectul a fost discutat la şedinţa din 23 mai, a Comisiei Unificate de Control (CUC), în cadrul căreia delegaţia Republicii Moldova a semnalat câteva încălcări grave comise de către pretinsele formaţiuni armate transnistrene în Zona de Securitate contrar protocoalelor existente şi a celor convenite între conducătorii delegaţiilor.

Astfel, a fost scos postul în februarue 2012, în urma unor reforme de transferare a competenţelor suplimentare către pretinsele trupe de grăniceri, însă delegaţia R. Moldova spune că acţiunile descrise contravin flagrant actelor în vigoare.

Deşi atît delegaţia transnistreană, cât şi cea a Federaţiei Ruse au admis că subiectul trebuie discutat, la şedinţa curentă acestea au refuzat includerea problemei în ordinea de zi, dar chestiunea dată urmează a fi propusă repetat spre examinare de către delegaţia Republicii Moldova la şedinţele următoare.

Subiectul a fost abordat de către membrii delegaţiei Republicii Moldova în cadrul şedinţei grupului de lucru din 14 mai în sediul OSCE din Bender. Prin urmare, delegaţia transnistreană s-a obligat să prezinte în cadrul următoarei şedinţe informaţia cu privire la incidentul dat.