transport supus unor testări tehnice

Transportul public din Chișinău va fi supus unor testări

Zina Darii

Testarea tehnică se va efectua la staţiile de testare din municipiul Chişinău, autorizate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor.

De asemenea, agenţii economici vor fi lipsiţi de dreptul de a presta servicii de transport de călători, în cazul în care nu vor susţine testarea tehnică în perioada stabilită sau dacă unităţile de transport au fost depistate ca necorespunzătoare normelor tehnice şi cerinţelor stabilite.