DCFTA

Acordul de Liber Schimb cu UE, avantaj pentru Republica Moldova

Marți, 11 aprilie 2017, 15:48

Exporturile moldoveneşti către Uniunea Europeană au înregistrat un trend ascendent în primii doi ani de implementare a Acordului de Liber Schimb. Este concluzia unui studiu prezentat astăzi de Expert Grup, care mai relevă că România rămâne în continuare principalul partener comercial al Republicii Moldova.

Potrivit experţilor, în anul 2016, exporturile Republicii Moldova au înregistrat un trend ascendent, depăşit cu aproape şapte la sută nivelul din anul 2014. În acelaşi timp, s-a constatat o evoluţie mult mai stabilă a acestora în direcţia Uniunii Europene comparativ cu alte destinaţii. Cel mai important partener comercial al ţării rămâne a fi România, cu o pondere de 25 la sută în totalul exporturilor, urmată de Italia şi Germania.

Experţii mai spun că implementarea Zonei de Liber Schimb aduce evoluţii pozitive, dar acestea pot fi durabile cu condiţia de a fi sporită competitivitatea produselor moldoveneşti, prin susţinerea tehnică şi informaţională a producătorilor autohtoni.

Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător este un acord între UE și Republica Moldova care urmărește o relație comercială preferențială, bazată pe condiții mutual avantajoase, acordând fiecărei din aceste părți un acces mai bun pe piață, decât ce este oferit altor parteneri de comerț.