st

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2016

Corina Bezer

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-februarie 2016, comparativ cu perioada similară  din anul 2015, relevă reducerea livrărilor către Italia (-31,0%),  Regatul  Unit  al  Marii  Britanii si Irlandei de Nord (-44,4%), Federaţia Rusă (-29,5%), Kazahstan (-83,7%), Turcia (-45,6%), România (-6,5%), Olanda  (-54,3%), Elveţia (-54,8%), Franţa (-17,6%), Statele Unite ale Americii (-49,4%), Liban (-77,9%), Germania (-8,6%), Grecia (-31,8%), Uzbekistan (-74,9%), Lituania (-44,7%), Ungaria (-62,1%), Spania (-65,3%), Belgia (-36,2%), Slovacia (-38,4%), Letonia (-42,0%), Georgia (-31,5%), Republica Cehă (-8,1%), Estonia (-26,7%), Danemarca (-40,6%), Malaysia (-60,8%), care a influenţat la diminuarea pe total exporturi cu 23,2%.

În acelaşi timp, s-au majorat exporturile către Irak (de 7,1 ori), Bulgaria (+62,8%), Polonia (+18,0%), Belarus (+7,8%), Siria (+71,3%), Egipt (de 5,1 ori), China (+83,5%), Ucraina (+4,8%), atenuînd astfel scăderea  pe total exporturi cu 5,6%.

În ianuarie-februarie 2016, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2015 s-au micşorat exporturile de cereale şi preparate pe bază de cereale (-63,8%), legume şi fructe (-34,3%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-49,0%), seminţe şi fructe oleaginoase (-27,7%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-60,1%), maşini şi aparate electrice (-11,7%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-9,6%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-35,7%), produse medicinale şi farmaceutice (-42,6%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-53,1%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-50,6%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-11,7%), hrană destinată animalelor (-18,0%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-46,7%), metale neferoase (-70,2%), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (-76,8%), tutun brut şi prelucrat (-14,3%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-14,8%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-51,7%), materiale plastice sub forme primare (-58,0%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (-41,8%), lemn şi plută (-37,2%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-67,3%), influenţînd astfel la diminuarea pe total exporturi cu 23,3%.

Totodată, s-au marcat creşteri la exporturile de fire, ţesături şi articole textile (+57,9%), mobilă şi părţile ei (+22,0%), îmbrăcăminte şi accesorii (+6,2%), cauciuc prelucrat (de 5,5 ori), produse chimice organice (de 12,9 ori ), vehicule rutiere (+50,2%), încălţăminte (+14,9%), articole prelucrate din metal (+28,5%), animale vii (+38,0%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (+6,7%), produse lactate şi ouă de păsări (+9,7%), articole din lemn, exclusiv mobilă (+26,6%), carne şi preparate din carne (de 2,9 ori), pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie (de 3,3 ori), care au atenuat reducerea pe total exporturi cu 5,8%.

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-februarie 2016, comparativ cu perioada similară din anul 2015 relevă micşorarea livrărilor din Federaţia Rusă (-18,8%), România (-25,3%), China (-20,6%), Germania (-19,8%), Japonia (-65,6%), Ucraina (-11,6%), Uzbekistan (-85,7%), Coreea de Sud (-54,6%), Olanda (-24,7%), Elveţia (-38,1%), Estonia (-77,1%), Austria (-9,0%), India (-18,8%), Suedia (-40,9%), Ungaria (-3,8%), Statele Unite ale Americii (-8,7%), Bulgaria (-12,1%), Belgia (-8,0%), Danemarca (-16,4%), Kazahstan (-47,5%), Slovenia (-49,1%), Malaysia (-53,5%), care a influenţat la diminuarea pe total importuri cu 16,2%.

Totodată, au fost înregistrate creşteri la importurile din Belarus (+37,1%), Italia (+8,7%), Lituania (de 2,9 ori), Polonia (+9,2%),  Republica Cehă (+15,3%), Portugalia (de 3,5 ori), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+10,5%), Spania (+11,8%), Letonia (+31,2%), Israel (+19,9%), Ecuador (+37,5%), Argentina (+82,7%) şi Islanda (de 2,3 ori), atenuînd astfel scăderea pe total importuri cu 2,6%.

„„

În ianuarie-februarie 2016, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2015 au scăzut importurile de gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-29,4%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-35,4%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii  (-59,4%), maşini şi aparate electrice (-18,2%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (-62,4%), fier şi oţel (-46,7%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-27,5%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-26,9%), metale neferoase (-32,1%), produse medicinale şi farmaceutice (-12,4%), materiale plastice prelucrate (-20,9%), vehicule rutiere (-6,2%), cărbune, cocs şi brichete (-80,9%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-7,6%), produse chimice organice (-50,2%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (-65,4%), articole din minerale nemetalice (-6,8%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-8,6%), articole din lemn, exclusiv mobilă (-10,2%), materiale plastice sub forme primare (-11,2%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzit şi de iluminat (-10,5%), lemn şi plută (-20,0%), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (-34,3%), fibre textile şi deşeurile lor (-45,6%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-23,3%), aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică (-41,8%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-40,2%), cauciuc brut (-90,8%), influenţînd astfel la diminuarea pe total importuri cu 18,9%.

Totodată, au sporit importurile de fire, ţesături şi articole textile (+21,3%), îngrăşăminte minerale sau chimice (+37,5%), legume şi fructe (+16,4%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (+71,6%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (de 2,3 ori),  îmbrăcăminte şi accesorii (+15,7%), seminţe şi fructe oleaginoase (de 2,8 ori), cauciuc prelucrat  (+17,6%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (+3,6%), cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora (+4,7%), peşte, crustacee, moluşte (+12,1%), produse lactate şi ouă de păsări (+8,6%), piele şi blană prelucrată (+15,4%), hrană destinată animalelor (+26,4%), carne şi preparate din carne (+16,2%), produse chimice anorganice (+45,1%), atenuînd astfel scăderea pe total importuri cu 4,3%.

* Notă:

  1.  Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.       
  2. Datele pentru luna februarie 2016 sînt provizorii, iar pentru luna precedentă şi perioada corespunzătoare din anul 2015 – date rectificate.    

                                                                                                                                                               ​

Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).