gg

APC în dialog cu agenții economici

Corina Bezer

În cadrul dialogului au fost discutate teme precum: rezultatele controalelor efectuate în magazine, certificatul de calitate al produselor puse în vânzare, marcarea corectă a prețurilor, lista produselor care pof fi sau nu returnate,  drepturile consumatorilor, principalele încălcări și modul de a fi evitate, etc. Totodată au fost discutate și obligațiunile agenților economici în activitatea comercială. Un alt aspect al discuțiilor a fost soluționarea petițiilor pe cale amiabilă. Astfel, au fost puse în discuții câteva exemple de situații de rezolvare a petițiilor pe cale amiabilă.

La finalul întâlnirii agenții economici s-au arătat mulțumiți și au declarat că astfel de întruniri sunt binevenite iar pentru ei siguranța consumatorului este unul din scopurile principale.

„„

Prin aceste acțiuni APC își propune intensificarea informării agenţilor economici în vederea educării acestora întru prevenirea şi combaterea practicilor comerciale, care ar putea fi posibile să afecteze interesele legale ale consumatorilor, familiarizarea cu obligaţiile şi responsabilităţile agenţilor economici în vederea respectării drepturilor. Totodată, Agenția tinde să contribuie la creşterea responsabilității agenților economici și consilierea lor în domeniul prevederilor legale și bunelor practici ce țin de protecția drepturilor consumatorilor.