Şedinţa Guvernului

BERD va acorda un grant de 250 de mii de euro pentru modernizarea Căilor Ferate din Moldova

Corina Bezer

În urma ratificării Acordului menţionat, Republica Moldova va beneficia de 250 de mii de euro, sub formă de grant, din sursele financiare ale Fondului special BERD. Banii sunt destinaţi implementării noilor practici şi strategii pe termen scurt sau lung în domeniul dezvoltării sistemului feroviar.

Acordul respectiv are ca scop implementarea reformelor în sectorul feroviar, stabilite în Agenda de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, precum şi în Strategia de Transport şi Logistică 2013-2022.

Documentul urmează a fi prezentat spre examinare Preşedintelui Republicii Moldova.