Protest pentru prelungirea patentei de întreprinzător

Dreptul de a desfăşura comerţ cu amănuntul în baza patentei de întreprinzător va fi prelungit până la 31 decembrie 2018

Corina Bezer

Amendamentele propuse vizează prelungirea termenului de desfăşurare a două  genuri de activitate, pentru încă doi ani, adică până la data de 31 decembrie 2018. Mai exact, este vorba de comerţul cu amănuntul la tarabe, tejghele, tonete, în chioşcuri, pavilioane şi din autovehicule şi comerţul cu produse alimentare  și mărfuri perisabile autohtone, cu condiţia respectării cerinţelor sanitar-epidemiologice privind depozitarea, păstrarea şi comercializarea lor.

Inițial, desfăşurarea comerţului cu amănuntul de către titularii de patentă era permisă până la finele anului curent, fiind elaborat un concept privind impozitarea simplificată a persoanelor fizice care practică comerţul şi care nu sunt înregistrate în calitate de întreprinzător. Conceptul respectiv este promovat prin prisma amendamentelor propuse în proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2017. Trecerea la un nou mecanism de impozitare necesită, însă, o perioadă de tranziţie, ce ar permite actualilor posesori de patentă în comerţ, să se informeze despre particularităţile noului regim fiscal şi să conştientizeze oportunităţile mecanismului respectiv. Prin urmare, s-a decis prelungirea dreptului de a desfăşură comerţul cu amănuntul în baza patentei de întreprinzător, pe un termen de doi ani. Prevederea respectivă se va extinde doar asupra titularilor de patentă ce deţin la data 31 decembrie 2016 patente valabile pentru unul din genurile de activitate menționate.

O altă prevedere ţine de indicarea expresă a locului permis pentru desfăşurarea comerţului, şi anume doar în cadrul pieţelor comerciale a căror funcţionare este reglementată de prevederile Legii cu privire la comerţ interior.

De notat că, majorarea diferenţiată a taxei se propune în funcție de locul desfăşurării activităţii. Proiectul urmează să fie examinat de Parlament.